Omsorgscenteret Solgården
24. juni 2020

Mulighed for besøg af pårørende i forbindelse med COVID-19 på omsorgscentret Solgården. Revideret 23.06.20

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketinget den 1. maj 2020 indgået Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Som en del af denne aftale åbnes der mulighed for, at omsorgscentrene på en kontrolleret og forsigtig måde kan planlægge genåbning for besøg af pårørende.

Kommunerne skal således sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg på plejehjem.

På Solgården foregår besøgene i 3 overdækkede udendørs besøgsområder eller i et besøgstelt bag afdeling Egen.

Besøgsprocedure:

Besøg aftales telefonisk med planlægger Laila Klewe, tlf.: 21 13 97 27

Laila har telefontid: mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 – 12.00

Besøg planlægges alle ugens dage (inkl. weekend) og så vidt muligt i tidsrummet 13.00 – 17.00.

I udgangspunktet planlægges besøg af 1 times varighed med 1 – 2 pårørende max 2 gange om ugen.

Praktik i forbindelse med besøg:

Der vil være en besøgsvært, hvis opgave er at:

  • Sørge for, at beboeren er hentet og klar til besøg
  • Tage imod de besøgende ved hovedindgangen – pårørende skal vente ved hovedindgangen, som er aflåst
  • Sikre sig, at de besøgende er uden symptomer på sygdom – besøgende skal være uden symptomer på sygdom i mindst 48 timer før besøget
  • Vejlede i forhold til hygiejne, afstand, hosteetikette, mv.
  • Tilbyde kaffe/the/vand
  • Følge besøgende ud og beboeren tilbage til afdelingen
  • Oprydning og rengøring af besøgsområdet før og efter besøg

Vi beder de besøgende/pårørende at have forståelse og være behjælpelige med at ovenstående procedure kan overholdes.

Besøg i egen bolig:

Der vil i særlige tilfælde – hvis beboeren ikke har mulighed for at komme til det udendørs besøgsområde (eksempelvis hvis beboeren er sengeliggende) – være mulighed for indendørs besøg i beboerens egen bolig af 1 – 2 udvalgte faste pårørende. Dette aftales med beboeren og områdeledelsen i den pågældende afdeling.

Indendørs besøg aftales jf. ovenstående procedure og i samme tidsrum, da de besøgende fortsat vil blive modtaget af besøgsværten ved hovedindgangen.

Gå/køreture udenfor Omsorgscentret med pårørende:

Det er muligt – i stedet for at benytte Omsorgscentrets besøgsområde – at aftale en gå-/køretur. Disse besøg aftales ligeledes ved telefonisk aftale jf. ovenstående.

Læs mere om Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Marianne Broby Andersen
Centerleder
23. juni 2020