Omsorgscenteret Solgården
13. januar 2022

Selvtest/corona

På baggrund af vurdering fra Statens Serum Institut har Sundhedsministeriet i samarbejde med Regionerne, Danske Regioner og KL aftalt at uddele selvtest til personale og besøgende i sundheds- og ældresektoren.

Besøgende, uanset vaccinations- og smittestatus, anbefales derfor selvtest inden besøg på sygehuse, plejehjem og sociale tilbud.