Omsorgscenteret Solgården

Samarbejdspartnere

Beboere og pårørende

Fire gange om året afholdes husmøder med beboerne, repræsentanter for medarbejderne og gruppeleder for at drøfte spørgsmål, der har betydning for beboernes hverdag.
Tillige afholdes der to gange årligt møder for alle beboere og pårørende.

Ældrerådet

Et medlem fra Ældrerådet er tilknyttet Tolleruphøj (Christian Heiberg).
Ældrerådets kontaktperson inviteres til diverse arrangementer