Omsorgscenteret Solgården

Samarbejdspartnere

Beboere og pårørende

Fire gange om året afholdes husmøder med beboerne, repræsentanter for medarbejderne og gruppeleder for at drøfte spørgsmål, der har betydning for beboernes hverdag.
Tillige afholdes der to gange årligt møder for alle beboere og pårørende.
Pjece med retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende

Retningslinjen for beboer- og pårørenderåd. 
Beboer- og pårørenderåd på omsorgscentrene - Frederikssund Kommune

Beboer-pårørenderåd Solgården medlemmer

Frivillige

De fleste frivillige er tilknyttet en afdeling, hvor de understøtter og deltager i afdelingens arrangementer. Det kan både være det planlagte ålegilde og den spontane tur til ishuset.

Alle frivillige involveres i de fælles arrangementer og aktiviteter i det omfang, de selv ønsker det.

I øjeblikket søger vi Frivillige på Solgården:

Har du, eller kender du nogen, der har lyst til at være frivillig her i vores dejlige hus?

Vi søger frivillige til samvær og/eller aktiviteter med Solgårdens beboere

Brænder du inde med en god idé, så lad os endelig høre.

Som frivillig er du med til at skabe sociale og fysiske aktiviteter for beboerne i samarbejde med personalet.

For yderligere information kontakt:
Birger Svanholt 2147 0754

Planlægning af arrangementer

Nogle af de frivillige deltager i Aktivitetsudvalget sammen med to områdeledere og en aktivitetsmedarbejder fra hver afdeling samt pædagog. Udvalget mødes en gang om måneden for at planlægge og koordinere tilbuddene om aktiviteter for beboerne på Solgården, og ud fra dette udarbejdes månedens aktivitetskalender.

Ældrerådet

Et medlem fra Ældrerådet er tilknyttet Tolleruphøj (Christian Heiberg).
Ældrerådets kontaktperson inviteres til diverse arrangementer