Omsorgscenteret Solgården

Personale

Solgårdens personalestab består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, centersygeplejersker, terapeut, aktivitetsmedarbejder, pædagog, musikterapeut, ernæringsfaglig konsulent og en leder. Til staben hører også en administrativ medarbejder og to pedeller.

I alt er der cirka 60 medarbejdere i plejen  fordelt på hele døgnet. Alle faste medarbejdere er uddannet indenfor sundhedsområdet, og de fleste af de tilknyttede afløsere er i gang med en sundhedsuddannelse.

Organisering

I hver boenhed står en områdeleder for den daglige ledelse af enhedens medarbejdere.

Centerets sygeplejerske har kontakt til beboere og personale i forhold til de sygeplejefaglige opgaver, ligesom aktivitetsmedarbejderen, ergoterapeuten, pædagog og musikterapeut og den kostfaglige medarbejder er faste samarbejdspartnere.

Solgårdens overordnede leder står for driften af centret og har ansvar for, at Byrådets regler, målsætninger og økonomiske rammer bliver overholdt.

Lederen, der er uddannet sygeplejerske, har blandt andet også ansvar for den faglige kvalitet og for at området fortsat udvikles. 

Vores organisationsplan kan rekvireres ved henvendelse til Administrationen, ring 47 35 31 00.

Kontaktperson

Hver beboer har kontaktpersoner hen over døgnet. Kontaktpersonen har ansvar for, at den daglige hjælp tilrettelægges bedst muligt i forhold til den enkelte beboers behov, vaner og ønsker.