Omsorgscenteret Solgården
05. juli 2022

Testindsatsen/corona på social- og ældreområdet er genoptaget 

Med virkning fra 1.7.2022 opfordres pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, til at tage en antigenselvtest forud for besøg.
De pårørende har mulighed for at få udleveret en gratis antigenselvtest ved kontakt til personalet.