Omsorgscenteret Solgården
01. december 2020

Procedure for besøg af pårørende i forbindelse med COVID-19 på omsorgscentrene Solgården og Tolleruphøj, pr. 1. december 2020

På baggrund af en stor stigning i COVID-19-tallene i Frederikssund Kommune (157,4 positive tilfælde pr. 100.000 indbyggere de seneste 7 dage), har Styrelsen for Patientsikkerhed 1. december udstedt et omgående påbud til kommunalbestyrelsen om at indføre midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre mv.

De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre mv. indebærer:

1) at besøg i borgerens egen bolig kan ske, hvis:

a) besøget sker i en kritisk situation *), eller

b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren

2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 nære pårørende ad gangen.

Besøgsrum på Solgården: Mødelokalet ved Cafeen

Besøgsrum på Tolleruphøj: Mødelokale Glassalen ved Cafeen

3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

Besøgsprocedure:

Besøg skal på forhånd meddeles omsorgscentret telefonisk. I tilfælde af, at der er mange, som ønsker besøg på samme tidspunkt, kan omsorgscentrets ledelse vurdere, at besøget ikke kan finde sted og i stedet tilbyde et alternativt besøgstidspunkt. For at så mange beboere som muligt kan modtage besøg vil besøg i besøgsrummene være af max en times varighed.

Besøg aftales telefonisk med planlægger Laila Klewe, tlf.: 21 13 97 27 (senest dagen før)

Laila har telefontid: mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 – 12.00

Besøg planlægges alle ugens dage (inkl. weekend) i tidsrummet 08.00 – 21.00.

I forbindelse med aftale om besøg orienteres om:

  • Praktiske forhold omkring besøget, herunder hvilke hygiejneregler, der skal overholdes under besøget
  •  At de besøgende skal være uden symptomer på sygdom – også mild forkølelse – i 48 timer før besøget.

Praktik i forbindelse med besøg:

En medarbejder tager imod den/de besøgende ved hovedindgangen på det aftalte tidspunkt

Medarbejderen:

  •  sikrer sig, at de besøgende er uden symptomer på sygdom
  • følger den/de besøgende til beboerens lejlighed/besøgsrum ved Cafeen
  •  vejleder i forhold til hygiejne, afstand, hosteetikette, mv.

Besøgende:

  •  Bærer mundbind i Omsorgscentrets fællesområder og hvis det ikke er muligt at overholde afstandskrav på 2 meter
  •  Sørger selv for kaffe, the og anden forplejning
  •  Må ikke opholde sig på andre områder i og uden for omsorgscentret
  •  Orienterer en medarbejder, når besøget er slut

Som pårørende må man gerne gå en tur udenfor sammen med beboeren, eller hente beboeren til besøg i den pårørendes eller andres hjem.

Hvis en beboer bliver smittet med COVID-19, vil vedkommende blive isoleret og samtidig blive tilbudt at flytte til de midlertidige pladser på Tolleruphøj.

*) Ved kritiske situationer forstås nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Marianne Broby Andersen
Centerleder
1. december 2020