Omsorgscenteret Solgården
02. juli 2020

Et lille indblik i, hvordan tiden med corona er gået på Omsorgscenter Solgården i Slangerup, afd. Linden

Et stykke Danmarkshistorie

Juni 2020

Torsdag d. 13. marts 2020. Datoen for statsministerens pressemøde, hvor hun meddeler, at store dele af Danmark lukkes ned pga. corona-pandemi. Der indføres bl.a. besøgsforbud på landets plejehjem for at beskytte plejehjemsbeboerne mod smitte med Covid-19, da de er en særlig sårbar gruppe. Det blev starten på en lang tid, uden besøg af pårørende til vores beboere.

Den første uge i nedlukningsfasen var både beboere, personale og pårørende meget bange for, hvad der nu ville ske. Beboerne blev bedt om at blive inde i deres egne boliger, og tiden gik for mange af dem med at følge med i nyhedsstrømmen i TV om corona-situationen, både i ind og udland.

Mange af beboerne var rigtig bange og turde ikke komme ud af deres boliger. De kunne jo høre i TV, at de var en særligt udsat gruppe, og at der allerede var flere dødsfald.

Da det så blev meldt ud, at Dronningen ville holde en tale til nationen, blev frygten yderligere forstærket, for det havde hun aldrig gjort før. Så nu var det virkeligt alvorligt.

Efter de første uger uden besøg, begyndte flere af beboerne at blive urolige for deres pårørende. Hvorfor fik de ikke besøg – var der sket dem noget, siden de ikke kom. Flere af beboerne har en demensdiagnose og kunne ikke forstå, at de ikke måtte få besøg, fordi vi passede på dem mod denne corona-virus.

De kunne heller ikke forstå, at deres pårørende havde været med blomster og øvrige fornødenheder, uden at de kom ind og besøgte dem. Men de pårørende skulle jo aflevere de ting, som de havde med til den enkelte beboer uden for døren, og så kunne personalet hente det ind til beboeren. Det gav anledning til en del forvirring.

Flere af beboerne begyndte også at give udtryk for ensomhed og kedsomhed. De var jo vant til det store fællesskab i afdelingen og savnede meget alle de aktiviteter, som de plejede at være med til.

Det blev besluttet, at personalet skulle hjælpe beboerne med at ringe til de pårørende, så beboeren og den pårørende kunne tale sammen i telefon, eller de kunne face-time, hvis de havde mulighed for dette.

Det var en god beslutning, for beboerne blev meget glade for at høre, at deres familier havde det godt, og at de ikke havde glemt dem.

Så blev det påske, og den sædvanlige påskefrokost for beboere og pårørende blev selvfølgelig aflyst. Det var en stor skuffelse, da dette arrangement er noget, der ses meget frem til.

Men selv om at der ikke kunne holdes den sædvanlige påskefrokost, blev der alligevel pyntet op til påske i afdelingen, og i løbet af påskedagene blev beboerne taget med ud i fælles spisestue at spise. Det foregik sådan, at beboerne på skift over de fem dage, som påsken varede, kom ud i den fælles spisestue, så alle forholdsregler og afstand blev overholdt. Det var en stor succes, og alle følte, at det på trods af situationen, havde været en god påske.

På trods af corona-krisen, går naturen jo stadig sin gang, og stor var jublen blandt beboerne, da den trofaste andemor havde lagt 11 æg i sin rede og tålmodigt lå og rugede på dem i atriumgården. Beboerne har på skift været ude at følge med i udrugningen og i udviklingen af de 11 små ællinger.

Ællingemor og små ællinger på Solgården  Ællingemor og små ællinger bader i søen ved Slangerup

Så kom dagen endelig, hvor andemor var klar til at følge sine unger over til søen, som ligger i nærheden af Solgården. En årlig begivenhed som tiltrækker stor opmærksomhed. Andemor kommer nemlig og banker på døren ind til afdelingen for at fortælle, at nu er hun og ællingerne klar til at blive fulgt over til søen. Flere af beboerne var klar på gangen til at følge begivenheden, hvor 2-3 personaler følger andemor med følge igennem spisestuen og ud på den anden side af plejehjemmet. Herefter skal trafikken på M.P. Jensensvej standses, så andemor og følge kan komme sikkert over vejen og følges det sidste stykke ned til søen.

Selv om alt stort set har været lukket ned, har der dog alligevel været en del beboere, som har haft behov for træning og vedligehold af forskellig art.

Der har været mange individuelle gåture med personalet i nærområdet. beboer med rollator på spadseretur med personale i coronatiden

Der har været individuel cykeltræning.

beboer cykeltræner i træningsrum på Solgården i coronatid

Og næsten alle har fået brugt både sang-, latter- og klappemusklerne ved de forskellige musikalske indslag, som er foregået udendørs. Både i atriumgården, hvor musikskolen underholdt med sang og musik, som der kunne synges med på, og på parkeringspladsen, hvor der har været flere bands og optræde for beboerne.  

beboere foran Solgårdens hovedindgang ifm. udendørs koncert i coronatiden Personale underholder med musik og sang i atriumgården i coronatiden

Alle beboerne i afdeling Linden har også brugt noget tid på at male et lille maleri hver især. Og alle glæder sig til, at vi kan holde fernisering med champagne og kransekage, når der igen bliver åbnet op for besøg.

 beboer maler et lille maleri til minde om coronatiden

Men selv om at corona-tiden har været lang og med stort savn af familiebesøg, har der alligevel været mange små stjernestunder. Og vores dygtige elever har mange gange sørget for hjemmebagte kager, så der duftede i hele afdelingen. I weekenderne er der blevet hygget ekstra meget med lækker mad og øl, vand og snaps til maden og en lille en til kaffen, til dem, som havde lyst til dette.

Nu er vi så endelig nået dertil, hvor der kan komme pårørende på korte besøg. Disse besøg foregår ude i atriumgården under kontrollerede forhold, for vi skal stadig passe på vore svage ældre borgere.

Vi er så heldige, at der ikke har været nogen af beboerne på Solgården, som har været smittet.

Det er vi meget glade og stolte over.

God sommer til alle, hilsen fra personalet i afd. Linden

Fotos: personalet, Solgården