Omsorgscenteret Solgården
26. juni 2020

Kære beboere og pårørende på Solgården

Der er torsdag fundet forekomst af Legionella i vandet på Omsorgscenteret Solgården i Slangerup.

Fundet er gjort i forbindelse med et rutinetjek af vandkvaliteten. Der er fundet Legionella i både det varme og kolde vand.

Der er ingen af beboerne på Solgården, som har symptomer på at være smittet med Legionella.

Umiddelbart efter det blev konstateret, blev alle beboere og medarbejdere informeret, og der blev rekvireret flaskevand.

Der blev i løbet af eftermiddagen opsat filtre på vandhaner og brusere, hvilket betyder, at beboerne på Solgården igen kan benytte vandet uden risiko.

Årsagen kendes ikke på nuværende tidspunkt, men de høje udendørs temperaturer kan være en del af årsagen.

Venlig hilsen

Marianne Broby Andersen
centerleder