Omsorgscenteret Solgården

Samarbejde med Frivillige

Solgårdens Venner/frivillige består aktuelt af cirka 5 frivillige.*

De fleste frivillige er tilknyttet en afdeling, hvor de understøtter og deltager i afdelingens arrangementer. Det kan både være det planlagte ålegilde og den spontane tur til ishuset.

Alle frivillige involveres i de fælles arrangementer og aktiviteter i det omfang, de selv ønsker det.

*I øjeblikket søger vi Frivillige på Solgården:

Har du, eller kender du nogen, der har lyst til at være frivillig her i vores dejlige hus?

Vi søger frivillige til samvær og/eller aktiviteter med Solgårdens beboere

Brænder du inde med en god idé, så lad os endelig høre.

Som frivillig er du med til at skabe sociale og fysiske aktiviteter for beboerne i samarbejde med personalet.

For yderligere information kontakt:
Birger Svanholt 2147 0754

Planlægning af arrangementer

Nogle af de frivillige deltager i Aktivitetsudvalget sammen med to områdeledere og en aktivitetsmedarbejder fra hver afdeling samt pædagog. Udvalget mødes en gang om måneden for at planlægge og koordinere tilbuddene om aktiviteter for beboerne på Solgården, og ud fra dette udarbejdes månedens aktivitetskalender.