Omsorgscenteret Solgården
10. januar 2018

Tilsyn

Embedslægens tilsyn

Embedslægerne kommer hvert år på uanmeldte tilsyn på landets plejecentre for at vurdere de sundhedsfaglige forhold.

Centre, hvor der ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed, fritages for besøg året efter. Det følgende år får centeret besøg igen.

Tilsyn med plejeboliger

  Kommunalt tilsyn

  Kommunen skal gennemføre mindst et årligt tilsynsbesøg i plejeboligerne. Tilsynene er uanmeldte.
  Læs mere om tilsynsbesøgene og se rapporterne.

  Socialt tilsyn

  Tilsynsrapporten er udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. 
  Læs rapporten

  Sundhedsstyrelsens tilsyn

  Styrelsen for patientsikkerhed 2018

  Fødevarestyrelsens tilsyn

  Fødevarestyrelsen fører tilsyn cirka en gang om året og har givet Solgården en Elite-Smiley.