Omsorgscenteret Solgården

Vision for plejeboligerne

Beboerne i Frederikssund Kommunes plejeboliger bor og lever trygt og godt.

Sådan lyder visionen for kommunens fem plejecentre. Visionen uddybes i 3 sætninger

  • Beboernes liv er fortsat styret af deres personlige livsværdier
  • Beboerne har fortsat indflydelse på deres eget liv
  • Beboerne har mulighed for at vælge

Visionen omsættes af medarbejderne. Det sker i tæt samarbejde med beboeren, dennes familie / netværk og andre faggrupper / samarbejdsparter. Medarbejdernes støtte, omsorg og indsats for at virkeliggøre visionen er styret af Frederikssund Kommune personalepolitiske værdier:

  • Dygtighed
  • Engagement
  • Samarbejde

Vision specielt for Solgården: En god oplevelse hver dag.

Et aktivt og sundt og ældreliv med muligheder og ansvar

Visionen for plejeboligerne understøttes af indsatser, der er beskrevet i Handleplan for Ældre 2011 - 2015.

Handleplanen har blandt andet resulteret i en målrettet indsats i forhold til aktiviteter, rehabilitering og træning, og et øget fokus på samarbejdet med frivillige.

 Solgården - parallelcykling inde

Mad og måltider

Et andet indsatsområde er måltiderne, som hører til dagens vigtigste højdepunkter. Rammerne om måltidet skal være hyggelige og inspirerende, og den enkelte beboers ernæringstilstand skal løbende vurderes for at opretholde sundhed og trivsel.

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne