Omsorgscenteret Solgården

Ansøgning om plejeboliger, husleje og takster

Ansøgning om plejebolig 

Hvis du vil søge om en plejebolig, skal du kontakte visitationen på 47 35 19 00.
Der er telefontid hverdage kl. 9-12.

Visitator vurderer ud fra din situation som helhed, om du kan optages på ventelisten.
Den første ledige bolig bliver tilbudt til den borger, som visitator vurderer har det største behov.

Læs mere om ansøgning og visitation til plejebolig.

Husleje og takster for 2024

Solgårdens boliger er forskellige i størrelse, og boligudgifterne opgøres pr. m2. Her oplyses kun de laveste og de højeste udgifter.

Indskuddet udgør mindst 27.919,23 kr. og højst 36.409,20 kr.

Faste boligudgifter:

Minimum

Maximum

Husleje

7.629,00 kr.

 9.948,00 kr.

Varme a conto

   345,10 kr.

    450,04 kr.

El a conto

   353,60 kr.

   353,60 kr.

Antenne

   189,00 kr.

   189,00 kr.

I alt pr. måned

8.516,70 kr.

10.940,64 kr.

Kommunens takster for døgnkost og for servicepakken omfatter vask og leje af linned, rengøringsmidler og husholdningsartikler og vask af personligt tøj.

Du har mulighed for at søge boligstøtte, indskudslån og varmetillæg. Læs mere på borger.dk