Omsorgscenteret Solgården
19. juni 2019

Mad og måltider

Maden bliver produceret i den fælleskommunale virksomhed MAD til hver DAG.

Måltiderne hører til et af dagens vigtige højdepunkter. Derfor har vi stor opmærksomhed på at sikre hyggelige og inspirerende rammer om måltidet. For at opretholde sundhed og trivsel vurderer vi løbende den enkelte beboers ernæringstilstand.

Tilfredshedsundersøgelse 2019

Mad til hver dag har udgivet en tilfredsundersøgelse i 2019 blandt borgere Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. 

Læs om Tilfredshedsundersøgelsen på Mad til hver Dags hjemmeside.

Logo: Mad til hver dag

Se menuplaner

sovs, kartofler, krebinetter og grøntsager

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen