Omsorgscenteret Solgården

Når en beboer afgår ved døden

Pjece med oplysninger til pårørende ifm. dødsfald